Hvilken av anklagene mot Trump er mest alvorlige? Kan han fortsatt løpe i 2024? - Poynter (2023)

Etterforskningen tok måneder, men den er offisiell: Tidligere president Donald Trump har blitt tiltalt i en sak sentrert på føderale dokumenter han tok med til Mar-a-Lago, hans feriested i Palm Beach, Florida.

Tiltalen,formelt utgitt 9. juni, inkluderer 37 punkter mot Trump, hvorav noen deles med hans personlige assistent ved Mar-a-Lago, Walt Nauta.

Til slutt, en teller hver påkomme med falske utsagn og fremstillingerble tiltalt Trump og Nauta hver for seg.

Dette er andre gang Trump er tiltalt de siste månedene. Den første involvertesiktelser anlagt av en storjury på Manhattanstammer fra en utbetaling på $130 000 i 2016 til voksen filmskuespiller Stormy Daniels. Den 4. april dukket Trump opp i en rettssal i New York og erkjente seg ikke skyldig på 34 kriminelle anklager om forfalskning av forretningsdokumenter. Saken skal behandles i mars 2024.

Dokumentsaken markerer første gang en tidligere president står overfor føderale anklager.

Her er noen spørsmål og svar om sentrale sider ved tiltalen i dokumentsaken.

En tiltale er en måte å reise tiltale mot noen som er mistenkt for en forbrytelse.

Siktelser kan fremmes i straffesaker gjennom en tiltale fra en storjury, ved en aktors direkte innlevering, eller etter en sannsynlig årsak arrestasjon av en politimann.

I dokumentsaken bestemte påtalemyndigheten seg for å søke tiltale fra en storjury. Storjuryer består av lokale borgere og innkalles på samme måte som rettsjuryer, bortsett fra at de må samtykke i å være tilgjengelige i uker eller måneder, avhengig av jurisdiksjonen.

(Video) How charges against Trump could impact his 2024 presidential bid

Store juryer møtes i det skjulte for å la vitner vitne fritt og unngå innblanding for jurymedlemmer. Den store juryen er en del av påtalemyndighetens etterforskningsprosess; den lar påtalemyndigheten teste bevis og få en reaksjon.

Hvis den store juryen stemmer for en tiltale, betyr det ikke at en tiltalt er skyldig; det betyr at de er enige om at formelle siktelser bør reises. Disse anklagene blir deretter avveid under rettssaken, med mindre tiltalte kommer til en klageavtale med påtalemyndigheten først.

Før Trump ble ingen amerikansk president tiltalt for kriminelle anklager, verken mens han var i embetet eller etterpå.

Amerikanske presidenter har blitt etterforsket av spesielle rådgivere for oppførsel mens de var i embetet, inkludert Richard Nixon, Bill Clinton og Trump. Menet par føderale juridiske meningertolkes mye som å beskytte sittende presidenter mot straffeforfølgelse.

Mange av handlingene det dreier seg om skjedde i Mar-a-Lago, "så det riktige stedet for disse anklagene ville være Sør-Florida," sa Joan Meyer, en partner ved advokatfirmaet Thompson Hine LLP som tidligere jobbet for justisdepartementet i Washington , D.C., U.S. Attorney's Office i Western District of Michigan, og som kriminaladvokat statsadvokatens kontor i Cook County, Illinois.

Påtalemyndigheten kunne ha hevdet at saken burde prøves andre steder, for eksempel Washington, D.C. Men eksperter sa at dette ville ha økt risikoen for at avgjørelsen ble nektet av en dommer, og ville ha forlenget prosessen, gitt sannsynlig motstand fra Trumps advokater .

"Aktorer foretrekker å holde tellinger sammen fremfor separate tiltalepunkter, spesielt i en politisk belastet sak som denne," sa Meyer.

Å få saken utspilt i Florida er sannsynligvis mer gunstig for Trump enn å ha den i Washington, D.C. eller New York, to jurisdiksjoner der jurygruppene er sterkt demokratiske. Trump vant Florida i begge sine presidentkampanjer, og det har vært hans mangeårige uoffisielle (og sist offisielle) hjem.

I Florida kan Trump motta en jurypool som er "mer mottakelig for påstandene hans om at dette er heksejakt," sa Meyer.

(Video) Trump's indictment: What it means for the 2024 presidential race

Trump har fått ordre om å møte klokken 15.00. Eastern time 13. juni ved U.S. District Court i Miami. Dette er kjent som en rettssak.

En rettssak er vanligvis en kort høring, noen ganger som varer bare minutter, der siktelser formelt presenteres. Trump ville forventes å inngi en erkjennelse om ikke skyldig og be om en juryrettssak.

Som tilfellet var for hans rettssak på de tidligere anklagene i New York, vil Trump nesten helt sikkert ikke bli satt i håndjern. "Han er ikke en flyrisiko," sa Kendall Coffey, en tidligere føderal aktor i Sør-Florida. "Han er en tidligere president som fortsatt har en komponent av popularitet. Hvorfor antagonisere det som kan være et betydelig antall amerikanere med en perp walk?»

Juridiske eksperter nullte på spionasjeloven, somdateres til 1917og danner grunnlaget for de 31 punktene i tiltalen.

Den delen det dreier seg om i Trump-tiltaleninvolvereren tiltalt som "med vilje kommuniserer, leverer, overfører" informasjon relatert til det nasjonale forsvaret "til enhver person som ikke er berettiget til å motta den, eller forsettlig beholder den samme og unnlater å levere den på forespørsel til offiseren eller ansatt i USA som har rett til å motta det."

Handlingen "gjør det til en forbrytelse å med vilje beholde nasjonal forsvarsinformasjon," sa Barbara McQuade, en tidligere amerikansk advokat for det østlige distriktet i Michigan, som nå er jusprofessor ved University of Michigan. "Dette er viktig fordi det ikke spiller noen rolle om dokumentene er klassifisert, bare at de gjelder det nasjonale forsvaret."

Denne distinksjonen ville «gjøre uklar» Trumps påstander om at han avklassifiserte dokumentene, sa hun. (Eksperter har fortalt PolitiFact at «in-brain» deklassifisering erikke støttet av juridisk presedens.)

Meyer var enig i at anklager knyttet til spionasjeloven ville være den "viktigste." De ville åpne døren for påtalemyndighetene for å undersøke hvorfor Trump beholdt disse dokumentene og hvilke utenlandske forretningsinteresser han hadde «som kan samsvare med oppbevaringen» av disse dokumentene, sa Meyer.

Eksperter sa at spesialteamet sannsynligvis vil fortsette behandlingen av saken, men kanskje med ytterligere personell fra justisdepartementet.

(Video) Donald Trump Charged in Classified Documents Case: A Legal Analysis | WSJ

"Den spesielle advokaten og teamet hans ser ut til å ha forberedt denne saken veldig nøye og omhyggelig," sa Meyer. Som et resultat vil avdelingen «ønske at disse påtalemyndighetene fortsetter gjennom rettssaken for å sikre at saken blir håndtert på riktig måte. Men det er vanlig at lokale assisterende amerikanske advokater deltar i saker i deres distrikt, og det er lurt å be om deres deltakelse. De er mest kjent med lokale dommere og juryer, så taktisk sett er det det beste alternativet å bruke dem.»

Trump kan fortsette å stille som president, akkurat som han har vært.

"Det er ingen hindring for å stille som president mens han er tiltalt, og ingenting som kan hindre ham i å tjene som president," sa Stanley Brand, en mangeårig valglovekspert som nå er en fremtredende stipendiat i jus og regjering ved Penn State Dickinson Law.

Den amerikanske grunnloven opprettholder prinsippet om at velgerne bestemmer hvem som skal representere dem, og detskvalifikasjonerer begrenset til naturlig født statsborgerskap, alder (35 ved innvielsesdagen) og amerikansk opphold (14 år).

Domfelte forbrytere har tidligere stilt som presidentkandidat.Lyndon LaRoucheble dømt i 1988 for konspirasjon av skatte- og postsvindel og stilte som president flere ganger mellom 1976 og 2004.

Eugene Debsble dømt for brudd på spionasjeloven av 1917 for en antikrigstale, og stilte deretter som presidentkandidat under sosialistpartiets banner fra et føderalt fengsel i Alabama i 1920. Debs’ støttespillere delte utkampanjeknapperfor "Prisoner 9653." Kandidaten som vant presidentskapet det året, Warren Harding, pendlet til slutt Debs' 10-årige dom, sa James Robenalt, en advokat som har skrevet om forholdet mellom Debs og Harding.

Statlige grunnlover og lover inkluderer bestemmelser som sier at personer som er dømt for forbrytelser ikke kan stille til valg, men disse bestemmelsene gjelder kun for statlige eller lokale kandidater.

En fengslet kandidat ville ikke kunne dukke opp personlig på kampanjesporet. Men eksperter sier at sjansen for at Trump blir fengslet før rettssaken, selv midlertidig, faktisk er null. Han vil sannsynligvis bli løslatt etter egen erkjennelse uten kausjon.

"Det er mulig de vil beslaglegge passet hans, men det virker usannsynlig, og selv om de gjorde det, ville det egentlig ikke påvirke presidentkampanjen hans på noen vesentlig måte," sa Ric Simmons, en jussprofessor ved Ohio State University, til PolitiFact tidligere. år.

Ingen vet sikkert.

"Det er ingen konsensus blant forskere om hvorvidt en president kan benåde seg selv," Michael Gerhardt, jusprofessor ved University of North Carolina,fortalte PolitiFact i 2020.

Det kanskje sterkeste argumentet for at selvbenådning ville være tillatt er at Grunnloven ikke eksplisitt forbyr det. Imidlertid er det flere omstendighetsargumenter som samlet sett gjør en sterk sak om at selvbenådning ikke er tillatt, sa juridiske eksperter.

Grunnlovens benådningsklausul bruker verbet «bevilge», som vanligvis betyr å gi til noen andre, sa Harold H. Bruff, en emeritus professor i juss ved University of Colorado, til PolitiFact i 2020. Går tilbake til sin engelske monarkiske opprinnelse, har en benådning lenge vært unnfanget som en barmhjertighetshandling. Ingen av disse antyder noe som kan gjøres mot en selv.

Bruff sa også at da grunnloven ble skrevet, "var en bakgrunnsverdi overalt i luften at ingen skulle være dommer i sin egen sak." Denne forestillingen, noen ganger referert til på latin som "nemo judex in causa sua," er et langvarig sedvanerettsprinsipp, sa han.

«Folk kan ikke straffeforfølge, dømme eller sitte i juryer i sine egne saker. Som en dommer som ville måtte underkaste seg en annen dommers autoritet hvis han ble tiltalt, må en president søke benådning fra sin etterfølger.»skrevBrian Kalt, en jussprofessor ved Michigan State University som har studert benådninger.

Det var det som skjedde med president Richard Nixon. Det var hans etterfølger, Gerald Ford, som til slutt ga Nixon en omfattende benådning for Watergate-relaterte forbrytelser.

"Du vet aldri før du har modighet til å prøve," sa Daniel Kobil, en jussprofessor ved Capital University. "Selv Richard Nixon hadde ikke moden til å prøve det."

PolitiFact Staff-skribent Amy Sherman bidro til denne rapporten.

Denne faktasjekken var opprinneligutgitt av PolitiFact, som er en del av Poynter Institute. Se kildene for denne faktasjekkenher.

FAQs

Who is favored to win 2024 presidential election? ›

Top 5 Candidates, 2024 US Presidential Election
1️⃣ Joe Biden+13842.1% ↑
2️⃣ Donald Trump+30025.0% ↓
3️⃣ Ron DeSantis+45018.2%
4️⃣ Robert F. Kennedy Jr.+14006.7% ↑
5️⃣ Kamala Harris+33002.9%
1 more row
5 days ago

How many times can you run for president if you lose? ›

The Twenty-second Amendment (Amendment XXII) to the United States Constitution limits the number of times a person is eligible for election to the office of President of the United States to two, and sets additional eligibility conditions for presidents who succeed to the unexpired terms of their predecessors.

Is DeSantis running for president? ›

MIAMI (AP) — Florida Gov. Ron DeSantis entered the 2024 presidential race on Wednesday, stepping into a crowded Republican primary contest that will test both his national appeal as an outspoken cultural conservative and the GOP's willingness to move on from former President Donald Trump.

What is the number of Donald Trump as president of USA? ›

Donald John Trump (born June 14, 1946) is an American politician, media personality, and businessman who served as the 45th president of the United States from 2017 to 2021.

What are the 5 requirements to be president? ›

Constitutional requirements for presidential candidates
 • Be a natural-born citizen of the United States.
 • Be at least 35 years old.
 • Have been a resident of the United States for 14 years.
Apr 6, 2023

Can a president win the popular vote yet not win the election? ›

In the history of presidential elections in United States, presidents have often come to power without winning the popular vote.

Can a president serve 10 years? ›

The Twenty-Second Amendment says a person can only be elected to be president two times for a total of eight years. It does make it possible for a person to serve up to ten years as president. This can happen if a person (most likely the Vice-President) takes over for a president who can no longer serve their term.

What does the 23rd Amendment do? ›

The Amendment allows American citizens residing in the District of Columbia to vote for presidential electors, who in turn vote in the Electoral College for President and Vice President. In layperson's terms, the Amendment means that residents of the District are able to vote for President and Vice President.

Did any president serve 3 terms? ›

Roosevelt won a third term by defeating Republican nominee Wendell Willkie in the 1940 United States presidential election. He remains the only president to serve for more than two terms.

Can Elon Musk run for vice president? ›

Short answer: He can't. Musk is legally barred from becoming the U.S. president. Under Article II, Section 1, Clause 5 of the U.S. Constitution(opens in a new tab), "No Person except a natural born Citizen … shall be eligible to the Office of President." Elon Musk was born in Pretoria, South Africa.

What ethnicity is Governor DeSantis? ›

All of DeSantis's great-grandparents immigrated from Southern Italy during the first Italian diaspora. His parents and grandparents were born and grew up in western Pennsylvania and northeast Ohio. DeSantis's mother worked as a nurse and his father installed Nielsen TV-rating boxes.

Who is the black man running for president in 2024? ›

Tim Scott enters the 2024 GOP presidential field, he will be eager to introduce himself to voters who might not know much about him.

Who was the largest President? ›

Taft, the nation's largest President; stood over six feet tall and weighed over three hundred pounds. A special bathtub was made in the White House to accommodate him.

Is there anyone higher than the president of the US? ›

The Senate has exceptionally high authority, sometimes higher than the President or the House of Representatives. The Senate can try cases of impeachment, which can dismiss a President for misconduct.

Who was the youngest President? ›

The youngest person to become U.S. president was Theodore Roosevelt, who, at age 42, succeeded to the office after the assassination of William McKinley. The youngest at the time of his election to the office was John F. Kennedy, at age 43.

Who is the only president not to be married? ›

Tall, stately, stiffly formal in the high stock he wore around his jowls, James Buchanan was the only President who never married. Presiding over a rapidly dividing Nation, Buchanan grasped inadequately the political realities of the time.

What are the 7 powers of the president? ›

The Constitution explicitly assigns the president the power to sign or veto legislation, command the armed forces, ask for the written opinion of their Cabinet, convene or adjourn Congress, grant reprieves and pardons, and receive ambassadors.

Can a US president have dual citizenship? ›

The United States is a popular example of this form of restrictive citizenship. It is widely known that only native-born US citizens can run for the office of President of the United States ( also known as the Natural-born Citizen Clause).

Which US state is the most Republican? ›

However, it is important to note that Washington D.C. (while not a state) has 3 electoral votes and 76% of residents identify as Democrats, while 6% identify as Republicans. Wyoming was the most Republican state, with 59% of residents identifying as Republican, and only 25% of residents identifying as Democratic.

What was the closest presidential election in history? ›

The 1960 presidential election was the closest election since 1916, and this closeness can be explained by a number of factors.

What would happen if the Electoral College was abolished? ›

If the Electoral College was eliminated, the power to elect the President would rest solely in the hands of a few of our largest states and cities, greatly diminishing the voice of smaller populated states.

Who was the only unelected president? ›

When Nixon resigned on August 9, 1974, Ford automatically assumed the presidency, taking the oath of office in the East Room of the White House. This made him the only person to become the nation's chief executive without being elected to the presidency or the vice presidency.

Can an impeached president run again? ›

If a president of the United States is impeached by the House and convicted by the Senate, can that now-former president run for and become president again? No.

What does amendment 21 say? ›

TWENTY-FIRST AMENDMENT

The transportation or importation into any State, Territory, or possession of the United States for delivery or use therein of intoxicating liquors, in violation of the laws thereof, is hereby prohibited.

What is the 27th Amendment simplified? ›

The Twenty-seventh Amendment (Amendment XXVII, also known as the Congressional Compensation Act of 1789) to the United States Constitution prohibits any law that increases or decreases the salary of members of Congress from taking effect until after the next election of the House of Representatives has occurred.

What is the 27th Amendment in simple terms? ›

Twenty-Seventh Amendment Explained. No law, varying the compensation for the services of the Senators and Representatives, shall take effect, until an election of Representatives shall have intervened.

What is the 7th Amendment? ›

Seventh Amendment Civil Trial Rights

In Suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise re-examined in any Court of the United States, than according to the rules of the common law.

Who is the longest serving president in America? ›

William Henry Harrison spent the shortest time in office, while Franklin D. Roosevelt spent the longest. Roosevelt is the only American president to have served more than two terms.

What was the New Deal in 1933? ›

The New Deal included new constraints and safeguards on the banking industry and efforts to re-inflate the economy after prices had fallen sharply. New Deal programs included both laws passed by Congress as well as presidential executive orders during the first term of the presidency of Franklin D. Roosevelt.

Which president was born in a log cabin? ›

Abraham Lincoln, 16th president of the United States, was the first president born west of the Appalachian Mountains. His birth in a log cabin at Sinking Springs Farm took place on February 12, 1809, when that part of Kentucky was still a rugged frontier.

Is Elon Musk a leader or a boss? ›

Elon Musk, on the other hand, is surrounded by smart people passionate about their mission, but his management style is the epitome of a leader who can't let go. It's worked for him because he's detail-oriented and gets minutely involved in everything to ensure success, but micromanagement doesn't work for most people.

What does being a natural born citizen mean? ›

The Supreme Court has stated that, properly understood, the definition of "natural-born" covers anybody who was a US citizen at birth, meaning they did not have to go through naturalization at a later time. In the 1898 case United States v.

Is Elon Musk Born in America? ›

What religion is DeSantis? ›

DeSantis has been called 'nominally Catholic'

The current president, though, speaks often about being Catholic. He is known to wear a rosary and is regularly photographed attending Mass in DC and on the road — in contrast to DeSantis, who is intensely private about his personal life.

How many terms can a governor serve in Florida? ›

How long does the Governor serve and can he or she serve more than one term? The governor holds the office for four years and can choose to run for reelection. The Governor is not eligible to serve more than eight years in any twelve-year period. Was this article helpful?

What is the origin of the name DeSantis? ›

DESANTIS Family History

Italian: patronymic from the personal name Santo . It is formed with the Latin ablative plural suffix -is imparting the broader sense 'belonging to, of', in this case 'member of the Santi family' (compare Santi 2).

Who is the only African American President? ›

Before and after the election of Barack Obama as the first African American president of the United States in 2008, the idea of a black president has been explored by various writers in novels (including science fiction), films and television, as well as other media. Numerous actors have portrayed a black president.

How many African Americans run for President? ›

There have been two African Americans on major party tickets in U.S. history: Democratic presidential nominee Barack Obama in 2008 and 2012 and Democratic vice presidential nominee Kamala Harris in 2020.

Who is the black Republican running in 2023? ›

Scott formally announces his presidential run in his hometown of North Charleston, South Carolina, in May 2023. "Our party and our nation are standing at a time for choosing," Scott said.

Which President had 15 kids? ›

John Tyler was the most prolific of all American President: he had 15 children and two wives. In 1813, Tyler married Letitia Christian, the daughter of a Virginia planter. They had eight children.

Which President died on July 4th? ›

The deaths of former U.S. Presidents Thomas Jefferson and John Adams on July 4, 1826–the day of the Jubilee–the 50th anniversary of the adoption of the Declaration of Independence, was an extraordinary and eerie coincidence. Jefferson died shortly after noon at the age of 83 in Monticello, Virginia.

Which President had a big bathtub? ›

President Taft was a huge man, weighing more than 300 pounds. A special bathtub was installed for him in the White House, big enough to hold four men. Fast Fact: William Howard Taft: the only man to become President and then chief justice.

Who is more powerful the president or Congress? ›

no one part of government dominates the other. The Constitution of the United States provides checks and balances among the three branches of the federal government. The authors of the Constitution expected the greater power to lie with Congress as described in Article One.

Can the president declare war? ›

The Constitution divides war powers between Congress and the president. Only Congress can declare war and appropriate military funding, yet the president is commander in chief of the armed forces.

Who is fourth in line for the presidency? ›

The Secretary holds the most senior position in the President's Cabinet. If the President were to resign or die, the Secretary of State is fourth in line of succession after the Vice President, the Speaker of the House, and the President pro tempore of the Senate.

Which president died at the youngest age? ›

Bush, who died at the age of 94 years, 171 days. John F. Kennedy, assassinated at the age of 46 years, 177 days, was the nation's shortest-lived president; the youngest to have died by natural causes was James K. Polk, who died of cholera at the age of 53 years, 225 days.

How many former presidents are still alive? ›

Only 5 Former U.S. Presidents Are Still Alive — Including the Oldest, Jimmy Carter.

Which president had the longest speech? ›

Harrison delivered the longest inaugural address to date, running 8,445 words. He wrote the entire speech himself, though it was edited by soon-to-be Secretary of State, Daniel Webster.

Who was the youngest president? ›

The youngest person to become U.S. president was Theodore Roosevelt, who, at age 42, succeeded to the office after the assassination of William McKinley. The youngest at the time of his election to the office was John F. Kennedy, at age 43.

What is the best way to decide who wins a presidential election? ›

Except in the states of Maine and Nebraska, if a candidate receives the majority of the votes from the people of a state then the candidate will receive all electoral votes of that state. The presidential nominee with the most electoral votes becomes the President of the United States.

What are the Las Vegas odds on the presidential election? ›

2024 U.S. PRESIDENTIAL ELECTION BETTING ODDS
 • Joe Biden 6/4.
 • Donald Trump 12/5.
 • Ron DeSantis 4/1.
 • Robert Kennedy Jr. 16/1.
 • Kamala Harris 28/1.
 • Michelle Obama 33/1.
 • Gavin Newsom 33/1.
 • Nikki Haley 40/1.

What is the least number of states a candidate has to win to become president? ›

(Since the District of Columbia is not a State, it has no State delegation in the House and cannot vote). A candidate must receive at least 26 votes (a majority of the States) to be elected. The Senate elects the Vice President from the 2 Vice Presidential candidates with the most electoral votes.

Who is the oldest president in the world currently? ›

The oldest national leader is Paul Biya of Cameroon, who was born in 1933 and took office more than 40 years ago. Biya is the only current national leader in his 90s.

Who was the only president to never get married? ›

He remains the only President to be elected from Pennsylvania and to remain a lifelong bachelor. Tall, stately, stiffly formal in the high stock he wore around his jowls, James Buchanan was the only President who never married.

What was the closest presidential election? ›

The 1960 presidential election was the closest election since 1916, and this closeness can be explained by a number of factors.

What are the unwritten qualifications for President? ›

No Person except a natural born Citizen, or a Citizen of the United States, at the time of the Adoption of this Constitution, shall be eligible to the Office of President; neither shall any Person be eligible to that Office who shall not have attained to the Age of thirty five Years, and been fourteen Years a Resident ...

Is there an age limit on U.S. President? ›

Legal requirements for presidential candidates have remained the same since the year Washington accepted the presidency. As directed by the Constitution, a presidential candidate must be a natural born citizen of the United States, a resident for 14 years, and 35 years of age or older.

Who is most likely to be the next President of the USA? ›

Incumbent President Joe Biden is the favorite at most sportsbooks to win the Presidency in 2024. Biden has around +150 election odds for US President. Former US President Donald Trump is around +300 at most sportsbooks and Florida Governor Ron DeSantis is +450.

How many times can a President win the election? ›

Section 1. No person shall be elected to the office of the President more than twice, and no person who has held the office of President, or acted as President, for more than two years of a term to which some other person was elected President shall be elected to the office of President more than once.

How does Vegas odds work? ›

What Are Vegas Odds? Vegas odds are used in sportsbooks. American money lines are used and include a point spread and total number of points the bookmaker thinks will be scored. This allows bettors to bet over or under the bookmaker's score, and indicate what they believe the difference in points will be.

Who was the only president never elected to the position? ›

Ford was the only person to serve as president without being elected to either the presidency or the vice presidency.

Has any U.S. president chosen not to run for a second term? ›

Johnson is not the only U.S. president who decided not to seek a second elected term. The others are James K. Polk, James Buchanan, Rutherford B. Hayes, Calvin Coolidge, and Harry S.

Who is the only president to be elected more than 2 times? ›

Roosevelt spent the longest. Roosevelt is the only American president to have served more than two terms.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated: 10/23/2023

Views: 6011

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.